Klachtenafhandeling


Klachten En Retouren Aanmelden

Indien u een klacht wilt melden of één of meerdere artikelen aan ons wilt retourneren, kunt u gebruik maken van onderstaand formulier.
Door dit formulier te gebruiken stelt u ons in staat uw klacht of retour snel te kunnen verwerken.
Conform onze voorwaarden hanteren wij de volgende regels:

  1. Bij RC-Model.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt dit binnen de termijn van 14 dagen aangegeven met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de u een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.
  2. Een klacht over een product, dienst of de service van RC-Model.nl kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier van de website van de Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info. De klacht wordt dan zowel naar RC-Model.nl als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
  3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  4. Geschillen tussen u en RC-Model.nl over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door RC-Model.nl te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als RC-Model.nl worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).


 Retour
 Klacht
 Anders
reden retour en/of klacht omschrijving: